Bemesting nog meer sturen en toch een goede opbrengst

Snijmais is een zeer gewaardeerd ruwvoer in de (melk)veehouderij. Ook heeft het een steeds belangrijkere rol in het rantsoen als het gaat om het beheersen van methaan- en ammoniakemissies vanuit diezelfde melkveehouderij. Helaas staat er ook heel veel druk op de teelt. Dit is onder andere te merken aan de lagere wettelijke gebruiksnormen en aan…

Lees meer