De overeenkomst tussen bier en melk?

Melk

Jarenlang zijn wij boeren opgeleid en gestimuleerd om veel voedsel tegen een zo laag mogelijke prijs te produceren. Onze naoorlogse EU landbouwcommissaris Mansholt wordt hier mee vereenzelvigd. De belangrijkste reden voor dit beleid was dat er simpelweg te weinig voedsel was. Dankzij inzet van alle boeren is dit probleem Nederland en de EU uit. Er…

Lees meer

Fosfaatrechten beperken groei melkveehouderij

Fosfaatbeschikking

Vanaf 2018 krijgt de Nederlandse veehouderij te maken met fosfaatrechten. Voor het houden van melkrundvee zijn fosfaatrechten nodig. Bij het overdragen van fosfaatrechten, behoudens een paar uitzonderingen, zoals bedrijfsoverdracht, wordt 10 % afgeroomd. Hiermee regelt de overheid dat de landelijke fosfaatproductie begrensd is en op termijn zal afnemen. Het fosfaatproductierecht lijkt daarmee veel op de…

Lees meer

Sturen of gestuurd worden?

STuren of gestuurd worden

De periode rond kerst en de jaarwisseling is voor velen een tijd van bezinning waarin achterom en vooruit wordt gekeken. Vaak mondt dit uit in goede voornemens. Persoonlijke wensen komen hierin vaak prominent naar voren. Stoppen met roken en afvallen staan hierin met stip bovenaan. Zaken waarbij een drempel overwonnen moet worden om tot daadwerkelijke…

Lees meer

Hoeveel koeien kunt u houden in 2018?

Kalf - aantal koeien

Fosfaatrechten in 2018 Per 1 januari 2018 treedt het systeem met fosfaatrechten in werking. Daarmee komt de fosfaatreductieregeling van 2017 te vervallen. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de fosfaatreductieregeling en het stelsel van fosfaatrechten! De fosfaatreductieregeling gaat alleen over vrouwelijke dieren, bij de fosfaatrechten tellen ook de mannelijke kalveren (stierkalveren) met code 101…

Lees meer

Fosfaatreductieplan goedgekeurd door gerechtshof: En nu?

Koeien bij hek

Deze week  heeft de overheid het hoger beroep, dat tegen het fosfaatreductieplan was ingediend gewonnen. Gevolg is dat iedereen aan deze regeling moet voldoen en dus terug moet naar de aantallen van 2 juli 2015, al dan niet met een correctie op de aantallen van oktober 2016 of een niet-grond gebonden korting van 4%. Maar…

Lees meer

Zorgt een volle stal ook voor een volle portemonnee?

Koeien aan voerhek

De fosfaatproblematiek blijft ons allemaal flink bezig houden. Lichte toets uitvoeren, planning van het vee, jongveegetal, grondgebondenheid, mestbalans, ureum, stikstofbenutting enz enz. Dag en nacht kun je er mee bezig zijn. Soms zodanig dat ik weleens de verzuchting hoor: Ik ga maar weer eens de stal in om me bezig te houden met de koeien.…

Lees meer

Pegels voor perspectief en plezier

Geldzak

Pegels voor perspectief en plezier Het financieringslandschap is sinds de financiële crisis in 2008 flink aan het veranderen. De gevolgen hiervan zijn niet altijd even goed zichtbaar. Maar we merken wel dat banken kritischer worden en niet meer zo makkelijk een financiering verstrekken als in het verleden. Daarnaast verminderd ook de persoonlijke aandacht vanuit de…

Lees meer

Op NB-vergunning en de PAS

Overzicht Koeienstal

Heeft u een Natuurbeschermingswet(NB)-vergunning nodig? Sinds 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden.  In de PAS is ook vastgelegd wanneer het verplicht is om een NB-vergunning te hebben en wanneer niet. Daarnaast is ook aangegeven dat bedrijven die niet uitbreiden en nog geen NB-vergunning hebben alsnog deze vergunning moeten aanvragen. De basis hiervoor…

Lees meer