Urgentie ammoniakreductie voor melkveehouderij Westelijke Veenweiden

De campagne www.opGrondvanMorgen.nl is zaterdag 17 maart in West-Nederland van start gegaan om aandacht te vestigen op de noodzaak en mogelijkheden van 25% ammoniakreductie in de melkveehouderij. Allereerst vestigen de initiatiefnemers LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) de aandacht op reductie via het voerspoor. Als melkveehouders in Nederland niet in staat zijn een…

Lees meer