PAS-melders: onderbreek de verjaringstermijn van uw schadeclaim

PAS-melders

Bericht van LTO.nl Onlangs adviseerde LTO PAS-melders en ondernemers die tijdens de PAS-periode een meldingsvrije activiteit zijn opgestart, en die kunnen aantonen dat zij door het vallen van de PAS (juridische) schade ondervinden, om hun schade te stuiten en daarmee de verjaringstermijn van de schadeclaim te onderbreken. Binnenkort is het namelijk vijf jaar geleden dat de…

Lees meer

Urgentie ammoniakreductie voor melkveehouderij Westelijke Veenweiden

De campagne www.opGrondvanMorgen.nl is zaterdag 17 maart in West-Nederland van start gegaan om aandacht te vestigen op de noodzaak en mogelijkheden van 25% ammoniakreductie in de melkveehouderij. Allereerst vestigen de initiatiefnemers LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) de aandacht op reductie via het voerspoor. Als melkveehouders in Nederland niet in staat zijn een…

Lees meer