Heeft mijn bedrijf toekomstperspectief?

PPP-Agro Advies

Een simpele vraag en ook een vraag die menig ondernemer regelmatig bezighoudt. De stikstofcrisis, klimaatdoelen en bodemdaling staan prominent in de agenda van de politiek. De verkiezingen staan voor de deur. De verschillende partijprogramma’s variëren van 75% krimpen in de veestapel tot afschaffing van de stikstofwet. Toekomstig beleid en wetgeving zal wel ergens tussenin liggen,…

Lees meer