Boeren en waterschap werken succesvol samen in lokale studiegroepen

Ruim 100 veehouders in West Utrecht hebben in tien studiegroepen, samen met de waterschappen de afgelopen drie jaar gewerkt aan waterthema’s hun eigen polder. In een goedbezocht webinar op 23 maart en een eindrapportage zijn de resultaten en effecten van het project Polderkennis op Peil gepresenteerd. Nieuw aan deze aanpak was dat de studiegroepen bestaan…

Lees meer

Wees liquiditeitstekorten voor!

Het Corona virus waart rond door Nederland en heeft voor iedereen persoonlijke en financiële consequenties. Van harte hopen wij dat het uw huis voorbij gaat. We moeten er niet aan denken dat er dramatische persoonlijke gevolgen uit voortvloeien, al is helaas de realiteit dat dit wel dagelijks gebeurt. Momenteel zijn de consequenties voor de melkveehouderij…

Lees meer

Rendement melkvee daalt, wat wordt jouw uitdaging?

Ondanks een hogere arbeidsproductiviteit daalt het rendement en de marge in de melkveehouderij. De kosten nemen sneller toe dan de opbrengsten. De arbeidsproductiviteit (resultaat per arbeidskracht) van nevenactiviteiten is stabieler en ligt hoger dan die in de melkveetak. Uit de bedrijfsvergelijking van melkveehouderijbedrijven blijkt dat de kostprijs melk al vele jaren harder stijgt dan de…

Lees meer

Per polder werken aan waterproblematiek

Het project Polderkennis op Peil blijkt na twee jaar een verrassende uitkomst te hebben. Het project brengt gebiedsprocessen rond waterissue’s op gang, die anders niet van de grond waren gekomen. De verbeterde communicatie tussen boer en waterschap speelt daarbij een belangrijke rol. Achtergrond Het was de boeren al jaren een doorn in het oog dat…

Lees meer

Melkveehouderij van groei naar ‘pas op de plaats’

Een veel besproken thema bij klanten en studiegroepen, die grote effecten hebben gehad op het bedrijfsresultaat, is de droogte van 2018. Dit jaar heeft met de huidige ontwikkelingen weer haar eigen uitdagingen. In het rapport ‘resultaten melkveehouderij 2018 Prognose 2019’ worden tussentijdse resultaten gepresenteerd van de bedrijfseconomische analyses melkveehouderij. Marge 2018 lager dan in 2017…

Lees meer

Ontwikkelingen en boerenslimheid

Koeien in de wei

Uw inkomen bestaat niet alleen uit melkgeld en omzet en aanwas. De bedrijfstoeslag die u vanuit Brussel krijgt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakt waarschijnlijk een substantieel deel van uw inkomen uit. In dit deel van uw inkomen gaat het nodige veranderen. Met ingang van 1 januari is er sowieso alleen nog…

Lees meer

De overeenkomst tussen bier en melk?

Melk

Jarenlang zijn wij boeren opgeleid en gestimuleerd om veel voedsel tegen een zo laag mogelijke prijs te produceren. Onze naoorlogse EU landbouwcommissaris Mansholt wordt hier mee vereenzelvigd. De belangrijkste reden voor dit beleid was dat er simpelweg te weinig voedsel was. Dankzij inzet van alle boeren is dit probleem Nederland en de EU uit. Er…

Lees meer

Onderwaterdrainage werkt

Onderwaterdrainage werkt

Onderwaterdrainage zorgt voor meer stabiliteit Op 20 september werd in het kader van Polderkennis op Peil een vakdag gehouden over onderwaterdrainage op het bedrijf van de fam. van Herk in Kockengen. De studiegroepen van Polderkennis op Peil streven een verbetering van waterkwaliteit en waterbeheer na. De Fam van Herk doet mee met een pilot in…

Lees meer

Onderwaterdrainage werkt

OWD dag

Onderwaterdrainage zorgt voor meer stabiliteit Op 20 september werd in het kader van Polderkennis op Peil een vakdag gehouden over onderwaterdrainage op het bedrijf van de fam. van Herk in Kockengen. De studiegroepen van Polderkennis op Peil streven een verbetering van waterkwaliteit en waterbeheer na. De Fam van Herk doet mee met een pilot in…

Lees meer

Mag een bank de renteopslag zomaar verhogen?

Veel ondernemers hebben een zogenaamde euribor gerelateerde lening. Ook de rekening courant rente is hier nogal eens aan gerelateerd. Met de bank wordt dan een afspraak gemaakt over de  opslag op de euribor rente. Deze opslag bestaat uit diverse onderdelen die gebaseerd zijn op de inschatting van risico’s en kosten. De onderdelen zijn: Debiteuren of klantrisico…

Lees meer