Meer weiden geeft hogere eiwitbenutting

Teun Wolbink, deelnemer aan het project Eiwit van Eigen Land, heeft in 2018 zijn focus gelegd op beweiding. Dat leidde ondanks het droge jaar op een hogere droge stofopname aan vers gras. Een consequenter beweidingssysteem in de vorm van Nieuw Nederlands Weiden leverde hier een bijdrage aan. Voor Wolbink was dit één van de succesfactoren…

Lees meer

Eiwit als gaspedaal? Feit of fictie? Reageer nu!

PPP-agro advies - berekenen

Eiwit is het gaspedaal van het rantsoen’ een veel gebezigde uitspraak en ingebakken in het beeld van de veehouder. PPP-Agro advies heeft onderzocht of deze bewering wel klopt.  Met behulp van data van 80 rantsoenen van de deelnemers aan de Proeftuin Veenweiden en deelnemers aan andere projecten konden wij voereiwit, melkgift en het ureumgetal analyseren. Melkgift…

Lees meer

Veehouders leren van elkaar om eiwit beter te benutten

eiwit van eigen land bespreken met buurman

“Vraag je buurman eens wat hij doet om zijn eigen voer beter te benutten, misschien leer je daar nog wel het meeste van.” Dat was een belangrijke ervaring van de deelnemers aan het project ‘Eiwit van eigen land’. Op elk bedrijf is deze zomer een verbeterplan opgesteld om meer eiwit van eigen land te benutten.…

Lees meer

Gewoon Lekker Boeren

Gewoon lekker boeren vakdag

Daar ging het op 4 oktober over tijdens de vakdag op KTC Zegveld. Want ook al moet de melkveehouderij door regels, rechten en klimaat sneller kunnen schakelen dan ooit; we willen vooral ook ‘Gewoon Lekker Boeren’! De vakdag was hét moment om energie en kennis op te doen voor eigen vakmanschap en werkplezier. Expert- en…

Lees meer

Studiegroep Driebruggen bestaat 25 jaar

Deelnemers studieclub Driebruggen

Afgelopen week heeft studiegroep Driebruggen haar 25-jarig jubileum gevierd. In 1993 is deze bedrijfseconomische groep gestart onder begeleiding van Sjon de Leeuw. Nu na 25 jaar is de groep nog steeds zeer actief. Ondanks een aantal wisselingen van deelnemers is er sprake van een hechte groep met een zeer goede onderlinge verstandhouding en betrokkenheid. Men neemt…

Lees meer

Zoekt u nog een rendabele investering?

Meer gras van eigen bodem

In het project “Meer gras van eigen bodem”, streven we naar het zo veel mogelijk oogsten en benutten van het eigen gras. Eén van de simpele en effectieve maatregelen die is toegepast, is het verlagen van de lokbrok in de melkstal. Op veel bedrijven krijgen alle koeien een krachtvoergift als lokbrok in de melkstal. Dit…

Lees meer

Zuivel streeft naar minder eiwit van ver weg

Nieuwe Oogst koeien

De ene melkveehouder moet veel meer eiwit voor de koeien aankopen dan de andere. In het project ‘Eiwit van eigen land’ zoeken ondernemers naar mogelijkheden om zelf meer eiwit te produceren en dat ook te benutten. Deelnemende bedrijven brengen hun eiwitaanvoer in beeld en gaan aan de slag met de verhoging van de benutting en…

Lees meer