Drukdrainage in proefpolder Wilnis

proefpolder drukdrainage

Eerste ervaringen tijdens droge en hete zomer van 2018 Met drukdrainage kan veengrond in de zomer vernat worden. Maar hoe werkte dat in de droge zomer van 2018? Twee deelnemers aan het project Proefpolder Kringlooplandbouw (KLL) in Wilnis experimenteren sinds half juni 2018 met drukdrainage op hun bedrijf. De eerste ervaringen van deze twee melkveehouders…

Lees meer