Kruidenrijk grasland inzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer

Koeien in de wei

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in de belangstelling, mede omdat kruiden voor een grotere insectenrijkdom zouden zorgen (=voedsel voor kuikens). Maar hoe krijg je kruidenrijk grasland?…

Lees meer

Laat uw gras meten en Beweid Bewust en Beter!

Koe in de wei

Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan mee met Bewust en Beter Beweiden. In dit Utrechtse Project gaan we op uw bedrijf gedurende 20-22 weken uw gras meten, er komt dus wekelijks iemand langs die op de huiskavel gras meet. Na elke wekelijkse meting krijgt u de…

Lees meer

1,5 miljoen voor onderzoek agrarisch weidevogelbeheer

Kieviten

De provincie laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels. Hiervoor is €1,5 miljoen uitgetrokken. Dit is mogelijk dankzij de eerder voor boerenlandvogels beschikbaar gestelde €6,3 miljoen. Het onderzoek naar kansrijke maatregelen om weidevogelbeheer in te passen in de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven wordt uitgevoerd door het Louis Bolk lnstituut. Dit…

Lees meer

Weg met de snijmaïs, gras zat!

Graskuil - Proeftuin Veenweiden

Bartlo Hoogendijk uit Driebruggen is melkveehouder en pilotbedrijf in Proeftuin Veenweiden. Hij heeft als doel de ammoniakemissie op zijn bedrijf sterk terug te dringen door gerichte maatregelen, In onderstaand nieuwsbericht kunt u lezen hoe hij een nieuwe uitdaging het hoofd biedt. Als u meer wilt weten over de Proeftuin Veenweiden en op de hoogte wilt…

Lees meer

Kansen voor kruiden!

Beweiding kruiden

Melkveehouders die al jarenlang met kruiden werken, kunnen zo een aantal voordelen opnoemen, In de bodem verbeteren kruiden bijvoorbeeld de benutting van stikstof omdat er minder stikstof in de vorm van nitraat uitspoelt (ze remmen nitrificatie). Ook verbeteren kruiden de draagkracht door een betere wortelstructuur en verhogen de eiwitopbrengst van het totale gewas. Verder spelen…

Lees meer

Maak meer werk van hooien!

Proeftuin veenweiden

Melkveehouders zijn allemaal gecharmeerd van hooi. Het is geen discussie dat hooi wat toevoegt aan het rantsoen voor de dieren. Goed hooi is smakelijk, suikerrijk en bevat bestendig eiwit. De VEM kan oplopen tot boven de 900. Daarnaast is er nog hooi van natuurgebieden. Uiteraard zit daar minder voedingswaarde in, maar des te meer kruiden…

Lees meer