Mag een bank de renteopslag zomaar verhogen?

Veel ondernemers hebben een zogenaamde euribor gerelateerde lening. Ook de rekening courant rente is hier nogal eens aan gerelateerd. Met de bank wordt dan een afspraak gemaakt over de  opslag op de euribor rente. Deze opslag bestaat uit diverse onderdelen die gebaseerd zijn op de inschatting van risico’s en kosten. De onderdelen zijn: Debiteuren of klantrisico…

Lees meer