Van Wijk deelt zijn graslandgebruikerservaringen

In 2018 zijn de koeien op 24 mei naar buiten gegaan. De bedoeling was om eerder te starten met de eerste snede, maar door het natte voorjaar lukte dat niet en is toen besloten eerst alles te kuilen. De zware rivierklei is namelijk erg trapgevoelig en dit geeft best wel gebruiksbeperkingen voor beweiding onder nattere…

Lees meer

Koeien de wei in voor een hoge melkproductie!

Koeien in wei

‘Weiden is nadelig voor de KringloopWijzer’, wordt veel gehoord. Maar klopt dit eigenlijk wel? Melkveebedrijven met weidegang lijken minder goed te scoren op mineralenefficiëntie. Maar de spreiding binnen weidende bedrijven is heel groot, wat zijn de succesfactoren waardoor bedrijven met weidegang een goede stikstof en fosfaat benutting realiseren? Angst voor een dalende melkproductie is voor…

Lees meer