Ammoniakemissie verlagen door sturen op eiwit in het rantsoen

Op de Koeien & Kansen-bedrijven werken de ondernemers aan het verlagen van de ammoniakemissie door de eiwitvoeding te beperken. Het streven is maximaal 155 g RE-totaal / kg ds in het rantsoen. De veehouders verkennen samen met de adviseurs de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan. Ook de veenbedrijven werken binnen dit project aan deze doelstelling. Het…

Lees meer