Kruidenrijk grasland inzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer

Koeien in de wei

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in de belangstelling, mede omdat kruiden voor een grotere insectenrijkdom zouden zorgen (=voedsel voor kuikens). Maar hoe krijg je kruidenrijk grasland?…

Lees meer

Hoe gaat u om met een tekort aan voer?

ruwvoer

Wat gaat u doen bij een tekort aan ruwvoer? Gaat u dit opvangen met ruwvoermixen, granen, natte bijproducten of zijn er nog andere opties?  Door de extreme weersomstandigheden ontstaat er op verschillende plekken een tekort aan ruwvoer: Na de tweede snede is er weinig meer gegroeid. Het is inmiddels weer gaan regenen, maar we zijn…

Lees meer

Moet ik iets doen aan mijn grasland?

doorzaai

Na maanden van droogte en hoge temperaturen ligt de grasmat er heel anders bij dan begin mei. Het weer heeft letterlijk zijn sporen na gelaten en hier en daar tot fikse schade geleid. Maar wat kan of moet ik hier nu aan doen? Wat er moet gebeuren aan uw grasland, kan voor iedereen anders zijn:…

Lees meer

Gevaar van kuilgassen in de maiskuil

Gassen

De maïsoogst en het inkuilen van de gehakselde maïs zijn dit jaar weken eerder begonnen dan normaal. Door de droogte van de afgelopen maanden bevindt zich in de mais veel meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen – naast de altijd gevormde kooldioxide – ook nitreuze gassen. Deze zijn zeer giftig en bijtend…

Lees meer

Resultaten voederwaarde onderzoek eerste snede onder de loep

Eerste snede

De resultaten van het voederwaarde onderzoek van Koeien & Kansen bedrijf van Frank en Ilona Post van de eerste snede gras van 2018 zijn binnen. Het koude voorjaar en daaropvolgend een warme periode is er snel veel gras gegroeid met veel eiwit en veel energie. Het heeft een snel verteerbare kuil opgeleverd met veel penseiwit.…

Lees meer

KUNSTMEST IS GEEN STROOIGOED

Kunstmest is geen strooigoed

Met minder kunstmest naar een gezond rantsoen WAAR GAAT HET OVER? Stikstof (N) is de belangrijkste bouwsteen voor graseiwit. Veengrond bevat veel stikstof en kent een hoge mineralisatie van stikstof, variërend van 170-370 kg N/jaar (Deru et al. 2018). De bijdrage uit de bodem aan het totaal gebruikte stikstof voor graseiwitproductie is in de veenweiden…

Lees meer

Weidevoerkompas leidt tot hogere mineralen efficiëntie en lagere excretie!

Weidevoerkompas

Door slim te sturen op de bijvoeding en bemesting is een hoge mineralen efficiëntie in combinatie met veel weiden goed mogelijk.  Een tool ontwikkelen die helpt om tijdens het weideseizoen de bijvoeding af te stemmen op de kwaliteit en hoeveelheid weidegras die de koeien opnemen. Dat was een van de doelen van het project KringloopWeiden…

Lees meer

Gaat u al bemesten?

Bodemtemperatuur meter

Voor het project ‘bodemtemperatuur-afhankelijk bemesten’ is een meetnet opgezet in West Nederland. In het project zoeken we naar het optimale bemestingstijdstip op basis van de bodemtemperatuur.  Voorheen was de  ‘T-Som’ hierbij de richtlijn, maar deze is inmiddels min of meer achterhaald. In sommige jaren  wordt de T-som al ruimschoots bereikt, terwijl de bodemtemperatuur nog slechts…

Lees meer

Hoeveel is “Uw mest” waard?

Mestmonster

Na een jaar met enorme stikstofopbrengsten is er deze winter heel divers gevoerd. Het ene bedrijf melkt een ureum van 27 en het andere van 17. Wat zit daar achter en wat is het gevolg? Het melkureum is een eerste indicator omtrent de stikstofbenutting die de dieren realiseren uit het voer. Het restant wat de…

Lees meer

Zuivel streeft naar minder eiwit van ver weg

Nieuwe Oogst koeien

De ene melkveehouder moet veel meer eiwit voor de koeien aankopen dan de andere. In het project ‘Eiwit van eigen land’ zoeken ondernemers naar mogelijkheden om zelf meer eiwit te produceren en dat ook te benutten. Deelnemende bedrijven brengen hun eiwitaanvoer in beeld en gaan aan de slag met de verhoging van de benutting en…

Lees meer