Handvatten voor voorjaarsbemesting en biodiversiteit

PPP-Agro Advies - weidevogel

In januari staat bij alle melkveehouders de bemesting op de agenda. Nu steeds meer melkveebedrijven naast koeien melken en gras binnenhalen, ook bewust bezig zijn met biodiversiteit, zal het bemestingsplan er anders uit komen te zien. Dat is mooi, want voor weidevogels en kruiden is voorjaarsbemesting van groot belang. Wil je een optimale start van…

Lees meer