Actualisering excretienormen voorlopig uitgesteld

Melkveehouders met een melkproductie boven de 10.624 liter per koe zouden bij de voorgestelde wijzigingen van de excretieforfaits tot max. 11,2 kilo extra fosfaat per koe moeten kopen. Dit om in 2020 dezelfde veestapel te behouden. In principe worden de forfaits door de overheid iedere drie jaar geactualiseerd. Hierdoor wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij…

Lees meer

Het eerste advies van de commissie Remkes

Op 25 september 2019 is het adviesrapport met maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen gepresenteerd door de commissie Remkes. Een grove krimp van de veestapel zoals afgelopen weken veelvuldig de media voerden is als oplossing niet effectief wat betreft de impact op Natura 2000 gebieden. De belangrijkste punten: 1)Meerdere sectoren moeten een bijdrage leveren Het…

Lees meer

Even voorstellen!

Thomas van Rossum

Mijn naam is Thomas van Rossum, ik ben 25 jaar oud en kom uit Woerdense Verlaat. Samen met mijn ouders heb ik een melkveebedrijf met 85 melk- en kalfkoeien inclusief bijbehorend jongvee. Na in 2014 de MAS Dier en Veehouderij afgerond te hebben ben ik doorgestroomd naar de HAS in Dronten. In 2018 heb ik…

Lees meer