Vaste mest optimaal benutten

Vaste Mest

Op veel melkveebedrijven is er wel wat stalmest aanwezig. Meestal gaat dat om kleine hoeveelheden van kleine kalveren en soms wat stromest uit de afkalf- of ziekenstal. Deze partij wordt soms wat groter gemaakt door het toevoegen van voerafval. Koeien & Kansen deelnemer Guido van Hoven beschikt ook over de nodige vaste mest en zoekt…

Lees meer