Weet wat er op je land komt!

Mestmonster

In het project “trots op de Krimpenerwaard” wordt volop onderzoek gedaan naar huidige landbouwpraktijken en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden naar een toekomst bestendige landbouw. Hiervoor zijn onder andere mestanalyses van uit DAW Krimpenerwaard verder geanalyseerd. Dat er verschillen in mest zitten was bekend, maar dat de verschillen zover uiteen kunnen lopen geeft des te…

Lees meer

Drukdrainage in proefpolder Wilnis

proefpolder drukdrainage

Eerste ervaringen tijdens droge en hete zomer van 2018 Met drukdrainage kan veengrond in de zomer vernat worden. Maar hoe werkte dat in de droge zomer van 2018? Twee deelnemers aan het project Proefpolder Kringlooplandbouw (KLL) in Wilnis experimenteren sinds half juni 2018 met drukdrainage op hun bedrijf. De eerste ervaringen van deze twee melkveehouders…

Lees meer

Demoproject “peilgestuurde drainage” Alblasserwaard van start

Alblasserwaard

Woensdag 21 november was het startmoment van aanleg van peil gestuurde drainage in de Alblasserwaard. Het project ‘Groene Cirkels’ is de initiatiefnemer. Op 2 locaties in de Alblasserwaard, namelijk in Noordeloos en Brandwijk, komen de demovelden te liggen waarbij monitoring plaats gaat vinden tussen percelen waarin peil gestuurde drainage aangelegd wordt en een naastgelegen referentieperceel.…

Lees meer

Onderwaterdrainage werkt

OWD dag

Onderwaterdrainage zorgt voor meer stabiliteit Op 20 september werd in het kader van Polderkennis op Peil een vakdag gehouden over onderwaterdrainage op het bedrijf van de fam. van Herk in Kockengen. De studiegroepen van Polderkennis op Peil streven een verbetering van waterkwaliteit en waterbeheer na. De Fam van Herk doet mee met een pilot in…

Lees meer

Ruim 250 kuub water in perceel met drukdrainage

pomp owd

Na de start van het drukdrainage systeem in Wilnis werd er in april in twee dagen tijd 258 kuub water een perceel in gepompt. Dat komt neer op 12 millimeter water in 2 dagen tijd! Tijdens drogere zomerperiodes zoals nu heeft drukdrainage een grote meerwaarde, niet alleen voor het remmen van bodemdaling, maar mogelijk ook…

Lees meer

“DE TOEKOMST LIGT OPEN ALS KRINGLOPEN SLUITEN”

Op grond van Morgen

Een grondgebonden melkveehouderij kan door draaien. WAAR GAAT HET OVER? Om te zorgen voor minder ammoniak, minder bodemdaling en betere waterkwaliteit, helpt het als we steeds meer in kringlopen werken. Hoe kleiner de schaal waarop we de kringlopen van voer, mest en mineralen sluiten, des te minder de impact op onze omgeving. Het advies van…

Lees meer

Polderkennis op peil

Kennis op Peil

PPP-Agro Advies gaat samen met het collectief Rijn Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard van start met het project Polderkennis op Peil. In Polderkennis op Peil gaan groepen veehouders op polderniveau (dus samen met veehouders uit dezelfde polder) aan de slag om zowel de polder als het eigen bedrijf te optimaliseren. We gaan aan de…

Lees meer

Vooruit met die Spuit!

Baggerspuit Korrel

Baggerspuiten: een typisch veenweide verschijnsel! Meestal gebeurd dit in het najaar. Maar baggerspuiten in juni en juli levert veel meer op. Zowel het water, de stikstof uit de bagger als de extra smakelijkheid van het gras komen in Juni en Juli beter tot zijn recht. Onderaan de streep levert u dat meer op in de…

Lees meer