Jong geleerd is oud gedaan!

Hoogendijk koeien

De eerste snede is binnen en hier en daar staat er al een mooie tweede snede. Deze schone tweede snede is mooi om de kalveren in te scharen. Als de kalveren rond 1 juni naar buiten gaan, kunnen ze nog mooi drie maanden pakken voordat de herfst zijn intrede doet. In september worden de nachten…

Lees meer

Energie de sleutel voor eiwitbenutting

Energie de sleutel voor eiwit

Het kengetal eiwit van eigen land staat afgelopen periode volop in de belangstelling, omdat dit getal misschien wel een belangrijke norm voor grondgebondenheid kan zijn. Deelnemers in project ‘Eiwit van eigen land’ zijn zich al langer bewust van de waarde van dit kengetal en delen hun ervaringen en resultaten hierover regelmatig met elkaar. Meer eiwit…

Lees meer

Geen betere raad dan voorraad?

Roterend standweiden

Wellicht speelt dit ook op uw bedrijf: een toenemende ruwvoervoorraad. Onderweg komen wij bedrijven tegen die nog zoveel ruwvoer hebben liggen dat ze moeite hebben/ krijgen om de eerste snede straks goed te kunnen bergen in de aanwezige ruwvoeropslag. Het kan dan ook een goede strategie zijn om dit jaar (veel) meer te gaan beweiden.…

Lees meer

Met een goede bemesting de wei in

Weidende koeien

Afgelopen weken is het behoorlijk koud geweest, maar ook is er volop mest gereden. Dit lijkt niet bij elkaar te passen, maar wat is nu het beste om te doen? Bemesten in dienst van de beweiding, houdt u er rekening mee? Wettelijk gezien mag er mest gereden worden vanaf 16 februari, en dat is dan…

Lees meer

Zuivel streeft naar minder eiwit van ver weg

Nieuwe Oogst koeien

De ene melkveehouder moet veel meer eiwit voor de koeien aankopen dan de andere. In het project ‘Eiwit van eigen land’ zoeken ondernemers naar mogelijkheden om zelf meer eiwit te produceren en dat ook te benutten. Deelnemende bedrijven brengen hun eiwitaanvoer in beeld en gaan aan de slag met de verhoging van de benutting en…

Lees meer

Koeien de wei in voor een hoge melkproductie!

Koeien in wei

‘Weiden is nadelig voor de KringloopWijzer’, wordt veel gehoord. Maar klopt dit eigenlijk wel? Melkveebedrijven met weidegang lijken minder goed te scoren op mineralenefficiëntie. Maar de spreiding binnen weidende bedrijven is heel groot, wat zijn de succesfactoren waardoor bedrijven met weidegang een goede stikstof en fosfaat benutting realiseren? Angst voor een dalende melkproductie is voor…

Lees meer

Welk beweidingssysteem past?

Dynamisch weiden - beweidingssysteem

Adviseurs van PPP-Agro Advies en onderzoekers van Livestock Research hebben samen met de deelnemers van Dynamisch Beweiden de verschillende beweidingssystemen opnieuw beschreven. Dit helpt een veehouder in de keuze van het passende beweidingsysteem op zijn bedrijf, rekening houden met de technische mogelijkheden (veebezetting) en de persoonlijke voorkeuren van de veehouder. Uiteindelijk zijn er twee onderscheidende…

Lees meer