Barend Meerkerk

Barend Meerkerk

Adviseur management & strategie, projectleider

Team West

06-53670143

Polsbroek

Ik loop warm voor

complexe melkveevraagstukken voor klei- en veenboeren. Het veenweidengebied heeft diverse uitdagingen op het gebied van bodemdaling, CO2 reductie, klimaat en waterkwaliteit. Maar ook bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer. Ik vind het belangrijk dat de melkveehouderij een waardevolle plek blijft innemen in onze maatschappij. Als producent van voedsel, beelddrager van het landschap en bouwer aan een duurzame toekomst.

Mijn expertise ligt op het gebied van

operationele en strategische bedrijfsvoering. In de allround begeleiding van melkveehouders breng ik kennis en inzichten in vanuit de vele landelijke en regionale projecten waarbij ik betrokken ben. Die projecten richten zich op verduurzaming van de melkveehouderij, het sluiten van kringlopen, bodemdaling en adaptieve landbouw. Mijn drive is om onderzoek en praktijk te verbinden. Zodat overheden en onderzoekstinstellingen gevoed worden door vragen en feedback vanuit de praktijk. En andersom, de melkveehouders steeds op de hoogte zijn van actuele kennis en innovaties.

In het nieuws

Agenda 2022, Polderkarren

Polderkarren in de Veenweide – 14 okt. 2022

20201030-_MG_8229

Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers

Foto slotfilm DAW Krimpenerwaard

Het succes van DAW Krimpenerwaard

Projecten

Koeien - PPP Agro Advies

Koeien & Kansen

Polderzicht

DAW Krimpenerwaard

Proeftuin Veenweiden

Proeftuin Veenweiden