Burchart de Jong

Burchart de Jong

Adviseur management & strategie

Team West

06-82091838

Vlist

Ik loop warm voor

Onze geweldig mooie melkveehouderijsector. Als adviseur voel ik me erg verbonden met de klanten en vind ik het prachtig om bij te schuiven aan de keukentafel. Graag denk ik mee met de vraagstukken die leven op het boerenerf en ga ik ervoor om samen het beste resultaat te behalen!

Mijn expertise ligt op het gebied van

de operationele bedrijfsvoering. Doordat ik in maatschap met mijn ouders een melkveebedrijf run, sta ik midden in de boerenpraktijk. Dit gegeven heeft gezorgd voor mijn kennis van de melkveehouderij, door mijn studie aan de HAS is deze kennis vergroot en dankzij mijn werk bij PPP-Agro Advies blijf ik deze kennis ontwikkelen.

In het nieuws

Twee mannen staan in een stal met koeien. Ze kijken naar een document - SABE-vouchers

Binnenkort kunt u weer SABE-vouchers aanvragen

PPPAgroAdvies_7986

Meldt u aan voor een bezoek van onze bodemcoach

Het effect van een hoog slootwaterpeil wordt hier gemeten.

Het effect van een hoog slootwaterpeil

Projecten

Weiland wordt bemest - Bemest op z'n Best

Bemest op z’n Best

Koeien in een weiland met op de achtergrond een windmolen met kleine gebouwen - Klimaatslim boeren op veen

Klimaatslim boeren op veen

Koe en Eiwit

Koe en Eiwit