Dick Jan Koster

Dick Jan Koster

Adviseur management & strategie

Team West

06-23058194

Uithoorn

Ik loop warm voor

een veehouderij die de ondernemer een goed inkomen oplevert en waardering krijgt van de samenleving. Samen met de ondernemer zoeken naar de beste weg om dit te realiseren. Duurzaamheid, Klimaat, Kringlopen en Natuurinclusief zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Mijn expertise ligt op het gebied van

management en strategie voor het verbeteren van het rendement op het veehouderijbedrijf. Dit omvat o.a. het opstellen van ondernemingsplan, bedrijfsanalyse, financiële prognose & liquiditeitsplanning, bemestingsplan, bodemadvies, kringlooplandbouw, klimaat (CO2-reductie) en begeleiding van studiegroepen.

GECERTIFICEERD AGRARISCH BEDRIJFSADVISEUR

Ik ben gecertificeerd agrarisch bedrijfsadviseur en u kunt met de SABE-voucher voor deze onderwerpen bij mij terecht:

  • A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten
  • A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen
  • E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf
  • E2 Horizontale samenwerking

Mijn specialisme ligt in de rol van Bodemcoach en Klimaatadviseur.

In het nieuws

Landbouwportaal Noord-Holland

Meer gras van eigen land na bodemadvies

Bodemadvies

Wilt u ook een bezoek van onze bodemcoach?

Workshops broeikasgas

Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’

Projecten

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat