Dick Jan Koster

Dick Jan Koster

Adviseur management & strategie

Team West

06-23058194

Uithoorn

Ik loop warm voor

een veehouderij die de ondernemer een goed inkomen oplevert en waardering krijgt van de samenleving. Samen met de ondernemer zoeken naar de beste weg om dit te realiseren. Duurzaamheid, Klimaat, Kringlopen en Natuurinclusief zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Mijn expertise ligt op het gebied van

management en strategie voor het verbeteren van het rendement op het veehouderijbedrijf. Dit omvat o.a. het opstellen van ondernemingsplan, bedrijfsanalyse, financiële prognose & liquiditeitsplanning, bemestingsplan, bodemadvies, kringlooplandbouw, klimaat (CO2-reductie) en begeleiding van studiegroepen.

GECERTIFICEERD AGRARISCH BEDRIJFSADVISEUR

Ik ben gecertificeerd agrarisch bedrijfsadviseur en u kunt met de SABE-voucher voor deze onderwerpen bij mij terecht:

  • A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten
  • A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen
  • E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf
  • E2 Horizontale samenwerking

Mijn specialisme ligt in de rol van Bodemcoach en Klimaatadviseur.

In het nieuws

Bodemadvies

Wilt u ook een bezoek van onze bodemcoach?

Koeien aan het voerhek in de stal - workshops broeikasgas

Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’

Bodem profiel

Goed zorgen voor de bodem is goed zorgen voor de koe

Projecten

Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

Weidevogel op een paal - Biodiversiteit - Natuur en landbouw

Waterinfiltratie voor biodiversiteit (LIFE)

Sloot met slootkant - veenweideaanpak

Veenweideaanpak Krimpenerwaard