Jan van Middelaar

Jan van Middelaar

Adviseur management & strategie

Team Zuid-Oost

06-47303181

Budel

Ik loop warm voor

het dagelijkse management op een boerderij. Hoe alles in elkaar grijpt en hoe je daar grip op krijgt, bijvoorbeeld op je mineralenkringloop. Zo ben ik vanaf de start betrokken geweest bij Koeien & Kansen. Vaak kan er meer dan je denkt als het gaat om duurzaamheid op je bedrijf. Daarnaast heeft ook diergezondheid altijd mijn speciale interesse.

Mijn expertise ligt op het gebied van

veevoeding en totaal veemanagement. Vanuit eerder werk bij een mengvoerbedrijf heb ik daar veel kennis en ervaring over opgebouwd. Ik ben kritisch op wat moet, kan en past. Niet zomaar iets doen omdat je het altijd zo deed. De wereld, je bedrijf en producten veranderen, daar moet je zo slim mogelijk mee omgaan. Ook als het gaat om bijvoorbeeld de wettelijk en landbouwkundige aspecten van bemesten. Ik wil door een integrale aanpak de cirkel mest-voer-vee rond maken op de meest economische manier.

In het nieuws

gelijkzaai

Boeren stoeien met teelt vanggewas

TerraLife Landsberger Gemenge

Haal meer uit het vanggewas

PPP-Agro Advies - maiskuil

Investeer nu in de aanleg van een goede maiskuil

Projecten

Gras beoordelen

Home Made Eiwit

Bodemmeten - PPP Agro Advies

Bewust en Beter Beweiden

Koeien in de wei

Kruidenrijk grasland