Jan van Middelaar

Jan van Middelaar

Adviseur management & strategie

Team Zuid-Oost

06-47303181

Budel

Ik loop warm voor

het dagelijkse management op een boerderij. Hoe alles in elkaar grijpt en hoe je daar grip op krijgt, bijvoorbeeld op je mineralenkringloop. Zo ben ik vanaf de start betrokken geweest bij Koeien en Kansen. Vaak kan er meer dan je denkt als het gaat om duurzaamheid op je bedrijf. Daarnaast heeft ook diergezondheid altijd mijn speciale interesse.

Mijn expertise ligt op het gebied van

veevoeding en totaal veemanagement. Vanuit eerder werk bij een mengvoerbedrijf heb ik daar veel kennis en ervaring over opgebouwd. Ik ben kritisch op wat moet, kan en past. Niet zomaar iets doen omdat je het altijd zo deed. De wereld, je bedrijf en producten veranderen, daar moet je zo slim mogelijk mee omgaan. Ook als het gaat om bijvoorbeeld de wettelijk en landbouwkundige aspecten van bemesten. Ik wil door een integrale aanpak de cirkel mest-voer-vee rond maken op de meest economische manier.

In het nieuws

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Bemestingsplan! Waar moet u op letten?

bekalken

Oktober – de laatste loodjes…

Vaste Mest

Vaste mest optimaal benutten

Projecten

Bodemmeten - PPP Agro Advies

Bewust en Beter Beweiden

Koeien in de wei

Kruidenrijk grasland

2500458688_2aaa234af3

Onderzoek agrarisch weidevogelbeheer