Jan Voets

Jan Voets

Adviseur management & strategie

Team West

06-38702400

Vlist

Ik loop warm voor

het verder brengen van kennis en ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij. Ik ben zelf melkveehouder en sta dus midden in de praktijk. Als deeltijdadviseur bij PPP-Agro Advies zet ik mij in om collega-melkveehouders te helpen niet alleen hun bedrijfsresultaten te verbeteren, maar ook een positieve melkveehouder te blijven.

Mijn expertise ligt op het gebied van

operationele bedrijfsvoering. Ik richt me in mijn advies vooral op bemestingsplannen, perceelsregistratie en alles wat vanuit Dienst Regelingen van de melkveehouder wordt gevraagd.

In het nieuws

IMG-20201105-WA0022

Een rem zetten op bodemdaling

IMG-20201105-WA0023

Klimaatslimme boeren in Vlist starten met waterinfiltratie in de veenweiden

Bodemcoach helpt droge boeren

Bodemcoach helpt droge boeren

Projecten

Weiland met meetapparatuur aan slootkant - GLB-pilot

GLB-pilot Krimpenerwaard

Koeien in de wei met de zon op de achtergrond - Low Carbon Farming

Low Carbon Farming

Koe bij het voerhek - Netwerk praktijkbedrijven

Netwerk Praktijkbedrijven