Jan Voets

Jan Voets

Adviseur management & strategie

Team West

06-38702400

Vlist

Ik loop warm voor

het verder brengen van kennis en ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij. Ik ben zelf melkveehouder en sta dus midden in de praktijk. Als deeltijdadviseur bij PPP-Agro Advies zet ik mij in om collega-melkveehouders te helpen niet alleen hun bedrijfsresultaten te verbeteren, maar ook een positieve melkveehouder te blijven.

Mijn expertise ligt op het gebied van

operationele bedrijfsvoering. Ik richt me in mijn advies vooral op bemestingsplannen, perceelsregistratie en alles wat vanuit Dienst Regelingen van de melkveehouder wordt gevraagd.

In het nieuws

20180407_124044

Longworm: op tijd behandelen!

Hoogendijk koeien

Jong geleerd is oud gedaan!

Productieve-grasmat

Gras is goud?

Projecten

Gras beoordelen

Home Made Eiwit

PPP-Agro Advies - koe bij de molen

Bewust en Beter Beweiden

Koeien in de wei

Kruidenrijk grasland